top of page

Chleb

1. «pieczywo z mąki i wody na drożdżach lub na zakwasie; też: bochenek takiego pieczywa»

2. przen. «praca»

W mieście kluczową rolę wiedzie niebiesko-zielona infrastruktura, która czyni wielkomiejskie przestrzenie bliższymi przyrodzie. Kwietne łąki zamiast wodolubnych trawników, a szczególnie zamiast wybetonowanych placów i skwerów, uczynią okolicę nie tylko piękniejszą, ale poprawią też mikroklimat i retencję glebową oraz wzmocnią ochronę przed powodziami błyskawicznymi.

Przy gwałtownych opadach nieprzepuszczalne powierzchnie zamiast zinfiltrować wodę opadową przekazują jej całość do systemów kanalizacji, prowadząc do ich przeciążenia, co skutkuje podtopieniami.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page