top of page

Ubikacja

1. «pomieszczenie, w którym można załatwić swoje potrzeby fizjologiczne»

Dostęp do czystej i pitnej wody jest fundamentalnym prawem człowieka. Tymczasem według analizy ONZ przeprowadzonej w 115 krajach i terytoriach, tylko niespełna 15 proc. z nich ma wystarczające środki finansowe i personalne, by zapewnić ludności dostęp do wody pitnej i sanitariatów. W badanych 115 krajach żyje 4,5 mld ludzi.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page