top of page

Przedmieścia

1. «peryferyjna dzielnica miasta»

2. «obszar zabudowany przylegający bezpośrednio do dużego miasta»

Istnieją ogromne różnice pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi. 2 na 3 osoby z dostępem do wody pitnej i 3 na 5 osób z dostępem do odpowiednich warunków sanitarnych żyje w miastach. Spośród 161 mln osób korzystających z zanieczyszczonej wody powierzchniowej (z jezior, rzek lub kanałów irygacyjnych) 150 mln żyje na wsi. 

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page