top of page

Przed wiatrem

1. «ruch powietrza powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na powierzchni Ziemi»

2. «tendencja, prąd, zjawisko, wywołujące zmiany w jakimś środowisku»

3. łow. «węch zwierzęcia; też: zapach właściwy danemu zwierzęciu lub człowiekowi, wyczuwany przez zwierzę»

Z 4,4 mld ludzi, którzy nie mają dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych, 2,3 mld pozbawionych jest nawet podstawowych usług w tym zakresie. Wśród nich znajduje się 600 mln osób, które dzielą toaletę lub latrynę z innymi gospodarstwami domowymi oraz 892 mln osób, głównie w społecznościach wiejskich, które w ogóle nie mają dostępu do toalety.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page