top of page

Sielankowy

1. «odznaczający się pogodą, spokojem»

2. «dotyczący sielanki literackiej»

3. «o poecie, pisarzu: pisujący sielanki»

- wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 l wody

- wyprodukowanie 1 kg nawozów azotowych – 600 l wody

- rafinacja 1 tony ropy naftowej – 15 000 l wody

- do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 l wody, a ryżu – prawie trzy razy tyle.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page