top of page

Prać

1. «usuwać brud z tkanin za pomocą wody z dodatkiem środków rozpuszczających brud»

2. pot. «bić kogoś mocno»

3. pot. «strzelać seriami»

4. «być pranym»

5. pot. «bić jeden drugiego»

6.. pot. «ostrzeliwać się wzajemnie»

Han Seung-soo:

Licząc na to, że zrównoważony rozwój stanie się rzeczywistością, musimy niezwłocznie zająć się kwestiami związanymi z wodą, infrastrukturą sanitarną i klęskami żywiołowymi. Zniszczenia, które są wynikiem klęsk żywiołowych związanych z działaniem wody, stanowią w niektórych krajach od 15 do 40 procent ich rocznego produktu krajowego brutto.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page