top of page

Kropić

1. «polewać coś lub kogoś, rozpryskując ciecz»

2. «o deszczu: padać drobnymi kroplami»

3. «kropić, opryskiwać samego siebie»

4. «kropić, opryskiwać się wzajemnie»

Flavia Schlegel:

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) od ponad 40 lat współpracuje z Wydziałem Nauk o Wodzie w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), który jest jedynym międzyrządowym programem ONZ poświęconym badaniom dotyczącym wody, gospodarce zasobami wodnymi, edukacji oraz budowaniu potencjału.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page