top of page

Trąbić

1. «dąć w trąbę lub w trąbkę»

2. «wydawać dźwięk podobny do dźwięku trąby»

3. «dawać sygnał dźwiękowy za pomocą klaksonu»

4. pot. «głośno wydmuchiwać nos»

5. pot. «mówić bardzo głośno lub powtarzać coś wielokrotnie»

6. pot. «rozgłaszać coś»

7. pot. «pić coś łapczywie i w dużych ilościach»

Nie wylewaj wody jeśli może ona zostać ponownie wykorzystana. Wodę po gotowaniu można wykorzystać do podlewania roślin. A jak oszczędzać wodę w ogrodzie? Przecież rośliny jej potrzebują. Przede wszystkim podlewaj je o odpowiednich porach (wczesnym rankiem lub wieczorem) oraz zacznij gromadzić deszczówkę.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page