top of page

Pociągać

1. «wzbudzać zainteresowanie, sympatię»

Przyjmuje się, że dorosły mężczyzna po- winien pić około 3 litrów dziennie (między 2,5 a 3,7 litra wody), podczas gdy dorosła kobieta potrzebuje około 2,2 litra na dzień (między 2 a 2,5 litra). Jest to łączna ilość wody, jaką powinniśmy dostarczyć w po- staci płynów i pożywienia. Warto pamiętać, że wraz z jedzeniem dostarczamy tylko

1/5 dziennego zapotrzebowania na wodę.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page