top of page

Katorga

1. «przymusowe roboty połączone z zesłaniem, stosowane w Rosji carskiej; też: miejsce tych robót»

2. «praca zmuszająca do ogromnego wysiłku lub trudna do zniesienia sytuacja»

Dostęp do wody może być przyczyną wewnętrznych sporów, przemocy. Zdarzają się też przypadki blokowania dostępu do ujęcia wody przez grupy przestępcze lub zbrojne (Sudan Południowy przez lata trapiony był wojną domową - przyp.). Są też sytuacje, w której jedna grupa ludności blokuje dostęp do wody innej grupie. Wody jest po prostu mało, dlatego społeczności, które tradycyjnie przebywają na danym terenie, mogą nie chcieć się dzielić tym cennym zasobem z przybyszami z innych rejonów.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page