top of page

Zły

1. «niezgodny z zasadami moralnym»

2. «nieżyczliwy, niesympatyczny»

3. «wyrażający czyjąś negatywną opinię»

4. «o usposobieniu, nastroju: gniewny, ponury»

5. «zapowiadający coś niepomyślnego»

6. «źle wykonujący swoje obowiązki»

7. «o organizmie lub jego części: źle funkcjonujący, niesprawny»

8. «niskiej jakości»

9. «niewłaściwy z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»

10. «niekorzystny pod względem materialnym»

11. «spowodowany błędem lub nietrafnym wyborem»

Rozmowy w sprawie stałego dostarczania wody prowadził Izrael z Turcją. Miała być dostarczana rurociągiem na dnie Morza Śródziemnego. W 2010 roku z przyczyn politycznych projekt został wstrzymany.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page