top of page

Portowy

1. «obszar wodny wraz z przylegającym do niego pasem lądu, wyposażony w urządzenia zapewniające postój i obsługę statków, przeładunek towarów i obsługę pasażerów»

2. «miasto, w którym jest takie miejsce postoju statków»

3. «bezpieczne schronienie»

4. «złącze elektroniczne w komputerze, umożliwiające przepływ danych między komputerem a urządzeniami peryferyjnymi»

Przyczyną wzrastającego deficytu wody są nie tylko zmiany klimatu, ale i działania ludzi.  W Afryce problem deficytu wody zaostrza niekontrolowane rozrastanie się stad bydła, erozja gleb spowodowana rujnującymi praktykami rolniczymi czy wypalanie sawanny, karczowanie lasów pod pola i pastwiska

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page