top of page

Hamować

1. «zmniejszać prędkość»

2. «utrudniać jakieś działanie lub przebieg jakichś procesów»

3. «powstrzymywać kogoś przed czymś»

4. «ukrywać lub tłumić swoje pragnienia lub emocje»

Suszy nie powinniśmy kojarzyć już tylko z terenami, takimi jak Bliski Wschód czy Afryka. Temperatura w Czechach wzrasta średnio o 0,4°C w ciągu jednej dekady. W 2018 roku temperatura w kraju była najwyższa od rozpoczęcia pomiarów. Tak ciepło nie było co najmniej od 1775 roku.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page