top of page

Wesół

1. «mający dobry humor, pełen radości i optymizmu; też: świadczący o takim stanie lub usposobieniu»

2. «wprowadzający w dobry humor»

3. «spędzony w radosnym nastroju, na dobrej zabawie»

4. «o kolorze: jasny i żywy»

Leonardo Da Vinci i Niccolo Macchiavelli pewnego razu obmyślili plan wykorzystania wody do wygrania wojny. W tym celu chcieli zmienić brzeg rzeki Arno. Da Vinci miał prawdziwą obsesję na punkcie wody. Napisał dużo prac naukowych o zachowaniu cieczy na długo przed opracowaniem zasad hydrodynamiki. 

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page