top of page

Proces powstania filmu

Realizacja filmu "Dźwigi pogodnego łazienki" była długim i skrupulatnym procesem. Szczególnie praca scenariopisarska była bardzo złożona. Powstało kilkadziesiąt wersji scenariusza, które krok po kroku prowadziły do powstania tej ostatecznej. Zaprezentuję tutaj część z nich. Film nie powstałby gdyby nie realizacja poprzedniego utworu wideo, odnoszącego się do problematyki dostępności wody na świecie w sposób bardziej bezpośredni. Defragmentacja tekstu oraz restrukturyzacja obrazu zaowocowały wykreowaniem nowych połączeń pomiędzy słowem, a obrazem prowadzących do niemalże nieskończonego ciągu "wodnych skojarzeń".

Zrzut ekranu 2022-01-26 o 12.57.02.png

01

Film "Wodny świat"

Produkcja linearnego filmu o bohaterze, który wykonuje różne, codzienne czynności, w których wykorzystuję się wodę. Jednakże woda nie jest widoczna w filmie. Słyszymy tylko jej dźwięki. Fabuła prowadzi do symbolicznej krytyki konsumpcyjnego, przepełnionego próżnością świata. 

02

Scenariusz filmu "Wodny świat"

Klasycznie skonstruowany scenariusz filmu pt. "Wodny Świat" stał się bazą, punktem wyjścia do pracy nad nowym filmem. Zaczął się procem defragmentacji tekstu mający na celu wydobycie z niego nowej wartości. Żadne słowo nie mogło być dodane do tekstu. 

Wodny świat - strona 1.jpg
1. Wodny świat -  Wymieszanie scen i losowanie - Tristan Tzara.JPG

03

Wymieszanie scen - Tristan Tzarra

Tekst został w sposób ręczny, nożyczkami podzielony na oddzielne sceny oryginalnego tekstu. Posiłkując się metodyką dadaistycznej receptury na pracę z tekstem według Tristana Tzarry wszystkie sceny zostały losowo wymieszane

04

Ułożenie w nowej kolejności

W ten sposób powstała nowa kolejność scen tekstu. Pierwszą obserwacją był wniosek, że pomimo pozbawienia tekstu ciągu czasowego i fabularnego jego wodny kontekst kompletnie się nie zmienił.

2. Wodny świat - Ułożenie w nowej kolejności.JPG
3. Wodny świat - Odseparowanie tekstu od technicznej struktury scenariusza - bez pory dnia

05

Odseparowanie tekstu od technicznej struktury scenariusza

Pozbawienie tekstu scenariusza informacji odnoszących się do pory dnia, numeru sceny, rodzaju lokalizacji. utworzenie jednolitego tekstu pozbawionego technicznych reguł klasycznego scenariusza filmowego. 

06

Same nagłówki

Odwrotność poprzedniego kroku. Według wcześniejszego losowania sformułowanie tekstu będącego samymi nagłówkami scenariusza. Tego typu działania mogłoby zaowocować wykreowaniem dowolnych scen dziejących się w danym pomieszczeniu i konkretnej porze dnia. Wodny kontekst testu w tym przypadku zostaje zgubiony. 

4. Wodny świat - Same naglówki.JPG
6. Wodny świat - Kształt kropli wody z dnia i nocy.JPG

07

Inspiracje poezją konkretną 

Eksperymenty w zakresie równania wagi zapisu typograficznego i przekazywanych treści oraz programowej dekonstrukcji tradycyjnego tekstu. Kropla wody składająca się pory dnia konotuje z przypływami i odpływami morskimi. Tego typu eksperymentów powstało wiele wersji.

08

Czasowniki

Zsyntetyzowanie oryginalnego tekstu do samych czasowników. Samo określenie czynności, które w sposób bezpośredni odnoszą się do wody tworzy bardzo interesujące możliwości względem dalszej pracy z tekstem. 

9. Wodny świat - Zsyntetyzowanie tekstu do samych czasowników, wykreslenie na niebiesko .J
10. Wodny świat - Tekst z samych rzeczowników.JPG

09

Rzeczowniki

Same rzeczowniki zmieniają system postrzegania tekstu. Zaczynają wymuszać na nas szukanie połączeń pomiędzy nimi w odniesieniu do zamkniętych scen tekstu. "Mężczyzna, prysznic, zęby" - na tym przykładzie w dość jasny sposób możemy wnioskować co dzieje się w danej scenie, przy jednoczesnym zachowaniu pola dla naszej wyobraźni w kontekście szczegółów wydarzeń. 

10

Redukcja losowych słów

Bazując na rezultacie z punktu 05 zacząłem redukować tekst. Co drugie, później co trzecie i co czwarte słowo. Później odwrotnie. Czyli zostawiać co czwarte słowo. Powstawały z tego często bardzo logiczne, spójne zdania, które nierzadko gubiły tematykę wody, tworząc zupełnie nowe konteksty. 

11. Wodny świat - Pozostawienei tylko co czwartego słowa tekstu, usuniecie naglowkow.JPG
13. Wodny świat - Powtarzanie słów, modyfikacja naglowka, słowa zawierająca się w słowach,

11

Dźwięczność, graficzność, powtarzalność, wielokrotność

Nadanie tekstowi innej wartości poprzez zwielokrotenienia, powtórzenia odpowiednich słów, wycinanie fragmentów słów czy liter tworzy zupełnie inną strukturę narracyjną tekstu budując kompletnie niezależną od scenariusza wartość. 

12

Inspiracja suprematyzmem

Maksymalne uproszczenie formy oraz zerwanie z narracją i przedmiotowością scenariusza przy zachowaniu jego technicznej struktury. Narastająca fala różnych form słowa "woda" znajdujących się w oryginalnym tekście. 

19. Wodny świat - wyodrębnienie tematu wody - inspiracja suprematyzmem 12 scen - 1-12 krop
13. Wodny świat - Powtarzanie słów, modyfikacja naglowka, słowa zawierająca się w słowach,

13

Dźwięczność, powtarzalność, wielokrotność

Nadanie tekstowi innej wartości poprzez zwielokrotenienia, powtórzenia odpowiednich słów, wycinanie fragmentów słów czy liter tworzy zupełnie inną strukturę narracyjną tekstu budując kompletnie niezależną od scenariusza wartość. 

14

Graficzność, kolor, font, rozmiar

Wprowadzenia symboliki koloru, estetyzacja tekstu wyborem różnych. fontów,  wyodrębnienie konkretnych słów lub nich fragmentów poprzez dodanie znaków interpunkcyjnych lub zmianę rozmiaru tekstu

20. Wodny świat - Zabawa z strukturą, kolorem, fontem, rozmiarem, marginesami i strukturą
21. Wodny świat - Isnpiracja - Mallarme - Broodthaers-1.jpg

15

Mallarme, Broodthaers

Inspiracją do tej wariacji scenariusza był "Rzut kośćmi nigdy nie zniesie przypadku" w reinterpretacji graficznej Marcela Broodthearsa. Zastąpienie tekstu powstałego w etapie 14 geometrycznymi, czarnymi bryłami prowadzące do zwizualizowania przestrzeni tekstowej. 

16

Zmiana narracji, pozycji głównego bohatera

Odwrócenie kolejności zaledwie 3 scen może zmienić całkowicie sposób przedstawienia historii. Teraz bohater po wykonaniu jednej z czynności z użyciem wody obserwuje w telewizji wizualizacje własnego świata pozbawionego wody.

17. Wodny świat - Zmiana kolejnosci scen - Bohater filmu myje złotą biżuterię, ogląda całą
22. Wodny świat - Zapętlenie, powtórzenie scen - ułożenie tym sposobem nowej historii. Boh

17

Świadome przekształcenie kolejności scen

Świadoma zmiana kolejności scen (bez dodawania czegokolwiek) zaowocowały stworzeniem kompletnie nowej historii o bohaterze, którego trapią koszmaru na temat tego, że nie ma dostępu do zdatnej do picia wody.

18

Świadome przekształcenie kolejności scen

Świadoma zmiana kolejności scen (bez dodawania czegokolwiek) zaowocowały stworzeniem kompletnie nowej historii o bohaterze, którego trapią koszmaru na temat tego, że nie ma dostępu do zdatnej do picia wody.

22. Wodny świat - Zapętlenie, powtórzenie scen - ułożenie tym sposobem nowej historii. Boh
15. Wodny świat - Losowanie akapitów przez komputer-3.jpg

19

Próby przekształcenia scenariusza przez generatory i funkcje komputerowe

Mieszanie, losowanie, wybieranie, generowanie nowych tekstów na fundamencie bazy oryginalnego tekstu dostarczonemu różnych komputerowym generatorom tekstu. 

20

Scenariusz abstrakcyjny

Wykorzystując elementy z wszystkich wsześniejszych technik pracy z tekstem powstał scenariusz abstrakcyjny będący nową historią, formułą odnoszącą się do problematyki wody. 

23. Wodny świat - Scenariusz abstrakcyjny-1.jpg

21

Los osoby niezwiązanej z projektem

Jednym z wniosków płynących z wieloetapowej pracy nad tekstem było to, że niemalże za każdym razem w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, powstały tekst odnosi się do tematu wody. Wtedy idąc tropem pracy z maszyną pojawił się pomysł na wprowadzenie zamieszania w moją indywidualną pracę. Osoba została poproszona o wskazanie wybranych numerów z puli 18 kolejnych numerów odnoszących się do ilości scen scenariusza. Wskazała 5 cyfr. Później na bazie tekstu tych 5 scen każde słowo od pierwszego do ostatniego dostało numer. Osoba została poproszona tym razem konkretnie o wskazanie 10 numerów w dowolnej kolejności. W ten sposób co się później okazało powstał finalny scenariusz abstrakcyjny. 

16. Wodny świat - Prośba o wskazanie 5 numerów, z puli słów kolejne 10 numerów - powstała
16. Wodny świat - Prośba o wskazanie 5 numerów, z puli słów kolejne 10 numerów - powstała

22

Dźwigi pogodnego łazienki. klozecie. przed deszcz Mężczyzna Pije łazienka nalewa

Finalny scenariusz z zachowanie interpunkcji i formy słów z oryginalnego tekstu stał się podstawą do stworzenia filmu. Ten konglomerat słów także pojedynczo w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnosi się do problematyki "wodnego świata". Adaptując scenariusz na utwór filmowy zaczęła się kolejna gra, zabawa w skojarzenia. Chciałem uniknąć bezpośredniej ilustracji tekstu. W ten sposób powstał worek skojarzeń, synonimów, wyrazów bliskoznacznych, anagramów - swoista mapa mózgu prowadząca do rzucenia się w głębiny przypływających i odpływających jak woda myśli. Konotacja pomiędzy obrazem, a wymawianymi przez 60 osób i maszyn słowami jest wiwisekcją słowa WODA.

bottom of page