top of page

Smętek

1. «uczucie smutku lub smutny, melancholijny nastrój»

2. Smętek «diabeł z kaszubskich pieśni ludowych i opowiadań»

Z powodu trwającej wiele miesięcy suszy życie ponad 2 milionów dzieci w Somalii było zagrożone. 10% dzieci poniżej 5. roku życia cierpiało z powodu skrajnego niedo- żywienia. Wymagały one natychmiastowej pomocy. W wyniku suszy życie straciło po- nad 250 tys. ludzi.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page