top of page

Wlana

1. «lejąc ciecz, wprowadzić ją do wnętrza czegoś»

2. «wzbudzić w kimś jakieś uczucia, nastroje itp.»

3. pot. «zbić kogoś»

4. «lejąc się, płynąc, dostać się gdzieś»

5. «przedostać się gdzieś»

6. pot. «upić się»

Według badań opublikowanych w sierpniu, Brazylia straciła prawie 16 procent swoich wód powierzchniowych w ciągu ostatnich trzech dekad. Korzystając z archiwalnych zdjęć satelitarnych, naukowcy zidentyfikowali części kraju, które zmieniły się z obszarów wodnych na glebę lub roślinność i odwrotnie.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page