top of page

Jasny

1. «dający jasne światło»

2. «pełen światła, słońca»

3. «o kolorze: mało intensywny; też: mający taki kolor»

4. «o włosach: blond»

5. «o skórze: blady lub nieopalony»

6. «odcinający się białawo na ciemniejszym tle»

7. «zbliżony kolorem do białego»

8. «całkowicie zrozumiały; też: wyrażający się zrozumiale»

9. «błyskotliwy»

10. «wesoły»

11. «szczęśliwy»

12. «o barwie głosu: czysty, dźwięczny»

13. daw. «zwykle w zwrotach grzecznościowych odnoszących się do osoby wyżej postawionej w hierarchii społecznej»

Przez plantacje bawełny wyschło w ostatnich 40 latach Jezioro Aralskie wskutek rozbioru wód Amu-darii i Syr-darii. Trzeba na każdym kroku zmieniać zachowania konsumpcyjnego trybu życia naszego społeczeństwa.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page