top of page

Szpetny

1. «wyglądający nieestetycznie, odrażająco»

2. «budzący odrazę ze względu na swoją nieprzyzwoitość, nieetyczność»

Według prognoz światowe zapotrzebowanie na wodę w ciągu najbliższych dekad wzrośnie jeszcze bardziej. Powodem takiego stanu rzeczy będzie nie tylko wzrost liczby ludności na świecie, ale także zwiększona konsumpcja i migracja mieszkańców wsi do miast, których zasoby będą dodatkowo obciążone. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) szacuje, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,3 mld, a obszary miejskie będzie zamieszkiwać 6,3 mld osób (blisko połowę więcej niż w roku 2011).

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page