top of page

Kiełzany

1. «zakładać koniowi uzdę lub wędzidło»

2. «radzić sobie z kimś, z czymś, nie pozwalać komuś lub czemuś na coś»

Światowy Instytut Zasobów przeanalizował tempo wyczerpywania się wód powierzchniowych w 167 krajach do 2040 roku. W wyniku analiz 33 z nich zostało wytypowanych jako narażone na ekstremalnie wysokie obciążenie zasobów wody, a co za tym idzie – jej skrajny deficyt. Co ciekawe, 14 z tych państw znajduje się na Bliskim Wschodzie, ale w prognozie pojawiają się także kraje europejskie: San Marino, Macedonia, Grecja czy Hiszpania.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page