top of page

Czysty

1. «niezabrudzony»

2. «niezamglony, przejrzysty»

3. «zawierający składniki sobie tylko właściwe, z niczym niezmieszany, wolny od zniekształceń»

4. «wyrazisty, regularny»

5. «zachowujący powściągliwość płciową»

6. «szlachetny, prawy»

7. «dźwięczny, wyraźny w brzmieniu»

8. «niezadłużony»

9. pot. «oczywisty, zupełny»

Co roku z powodu biegunki wywołanej złym zaopatrzeniem w wodę oraz fatalnymi warunkami higienicznymi umiera na świecie około 297 tys. dzieci poniżej piątego roku życia. Często dochodzi też do rozprzestrzeniania się cholery, duru brzusznego, żółtaczki typu A oraz tyfusu.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page