top of page

Szybowy

1. «wyrobisko korytarzowe wraz z urządzeniami naziemnymi, prowadzące pionowo z powierzchni terenu do złoża»

2. «otwór wiertniczy wraz z naziemną wieżą, służący do wydobywania ropy naftowej lub eksploatacji gazu ziemnego»

3. «pionowy kanał wewnątrz budynku, w którym np. porusza się winda»

4. «podziemny wykop budowlany wykonany pionowo w głąb gruntu»

5. «pionowa komora grzejna pieca»

W krakowskim systemie zaopatrzenia w wodę funkcjonują cztery zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z:

  • rzeki Sanki ( Zakład Uzdatniania Wody Bielany),

  • rzeki Dłubni (Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia),

  • rzeki Rudawy (Zakład Uzdatniania Wody Rudawa),

  • Zbiornika Dobczyckiego na rzece Rabie (Zakład Uzdatniania Wody Raba).

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page