top of page

Apatia

1. «stan całkowitego zobojętnienia, niewrażliwości na bodźce»

2. «w stoicyzmie: stan równowagi wewnętrznej, spokoju ducha i wyzwolenia od namiętności»

WHO rozróżnia: niedobór wody i niedobór absolutny wody. Ten pierwszy to dostępność poniżej progu 1000 metrów sześciennych rocznie na osobę, ten drugi: poniżej 500 metrów sześciennych na osobę rocznie. Dla porównania: średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Europy wynosi ok. 4500 m³/rok.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page