top of page

Dobry

1. «zgodny z zasadami moralnymi, godny naśladowania»

2. «życzliwy, skłonny do pomocy»

3. «wyrażający czyjąś pozytywną opinię»

4. «o usposobieniu, nastroju: wesoły, pogodny»

5. «zapowiadający coś pomyślnego»

6. «starannie wykonujący swoje obowiązki»

7. «o organizmie lub jego części: dobrze funkcjonujący»

8. «wysokiej jakości»

9. «odpowiedni z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»

10. «o potrawach, napojach: smaczny»

11. «korzystny pod względem materialnym»

12. «wynikający z trafnego wyboru»

13. «z nawiązką odmierzony, większy, niżby się zdawało»

Dostęp do wody i sanitariatów został określony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2010 roku jako prawo każdego człowieka.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page