top of page

Nawale

1. podn. «wojsko, armia itp. nacierające, napadające; też: napad, natarcie»

2. zob. nawał.

40-procentowy spadek dostępności zasobów czystej wody do roku 2030 w połączeniu z rosnącą w szybkim tempie światową populacją – jak wynika z obecnych przewidywań – nieuchronnie prowadzi do globalnego kryzysu gospodarki wodnej. Mając świadomość narastającego problemu, członkowie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 22 marca 2018 roku zainaugurowali Dekadę Wody, określaną oficjalnie jako Międzynarodowa Dekada Akcji „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju”, w celu zmobilizowania do działań, które pomogą zmienić sposób gospodarowaniami zasobami wodnymi.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page