top of page

Towarowy

1. dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»

towarowy I

2. «odnoszący się do towaru produkowanego na sprzedaż»

3. «związany z przewozem lub przeładunkiem towarów»

4. ekon. «przeznaczony na sprzedaż, nie do własnego użytku»

towarowy II «pociąg towarowy»

Pustynnieje Basen Morza Śródziemnego i Europa. Przykładowo, na Cypr i do Barcelony woda pitna jest importowana tankowcami. 16% populacji europejskiej (140 mln ludzi) żyje w mieszkaniach, do których nie jest doprowadzana woda pitna - sytuacja jest szczególnie krytyczna w 16 krajach Europy Wschodniej oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page