top of page

Młócić

1. «wyłuskiwać ziarna z kłosów, strąków, łuszczyn itp. za pomocą cepów lub maszyn»

2. pot. «uderzać w coś szybko, miarowo»

3. pot. «bić kogoś z całej siły»

4. pot. «powtarzać ciągle to samo»

5. pot. «jeść prędko, żarłocznie»

Na terenie Ameryki Łacińskiej znajduje się aż 65% światowych zasobów wody słodkiej, jednak średnie rachunki za wodę są najwyższe wśród krajów Globalnego Południa.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page