top of page

Przedstawienie

1. «widowisko teatralne, operowe, baletowe itp.»

2. «demonstracyjne, niewłaściwe zachowanie w miejscu publicznym»

3. «gra obliczona na celowe wprowadzenie kogoś w błąd przez udawanie, zmyślanie czegoś»

4. «obraz ogólny czegoś, co było przedmiotem postrzeżenia»

5. «wizerunek czegoś w sztuce»

przedstawićprzedstawiać

1. «poznać kogoś z kimś, wymieniając jego nazwisko, imię i (lub) krótko informując o tym, kim ten ktoś jest, czym się zajmuje itp.»

2. «zaprezentować komuś kogoś, podając o nim bliższe informacje lub pokazać coś komuś, aby mógł się z tym zapoznać»

3. «dać coś komuś do obejrzenia, do akceptacji itp., podać do wiadomości»

4. «ukazać coś lub kogoś w książce, w filmie itp.»

5. przedstawiać «o jakimś utworze, dziele sztuki: pokazywać coś lub kogoś»

6. «wyobrazić sobie coś lub kogoś»

7. przedstawiać «uchodzić za kogoś, za coś, za jakiegoś lub za jakieś»

8. «zaproponować coś komuś»

9. «zagrać na scenie»

przedstawić sięprzedstawiać się

1. «poznać się z kimś, wymieniając swoje nazwisko, imię, czasem też krótko informując o tym, kim się jest»

2. «zaprezentować się komuś, podając o sobie bliższe informacje»

3. «dać się zauważyć»

4. przedstawiać się «wydawać się jakimś»

5. «powstać w umyśle jako czyjeś wyobrażenie o czymś

Na Cyprze zakłady odsalania wody istnieją już od 1997 roku. Dziś dąży się do zwiększenia efektywności ich działania.

Ten krótki film eksperymentalny podejmuję problematykę braku dostępności wody na świecie. Punktem wyjścia do jego powstania jest dadaistyczna receptura na pracę z tekstem Tristana Tzary oraz poezja konkretna mająca służyć przeobrażeniu klasycznej wersji scenariusza, na którego podstawie powstał wcześniejszy film. „Dźwigi pogodnego łazienki, klozecie. Przed deszcz Mężczyzna pije łazienka nalewa.” - Film nie jest bezpośrednią ilustracją powstałego tekstu. Jest workiem skojarzeń, ciągiem symbolicznych ujęć i słów czytanych przez 60 osób różnych płci, maszyn i narodowości, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnoszą się do tematu świata, który nie może funkcjonować bez wody. Królestwo natury, punkt widzenia człowieka, także ten materialny oraz wszystko to co spożywamy i z czym obcujemy nie będzie istnieć bez słodkiej wody. Gra słów z obrazem ma na celu zasugerowanie refleksji w tym obszarze. Więcej  na temat  powstania filmu znajduję się w zakładce 

bottom of page